Hledat

Vyberte kategorii

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 

 • Provozovatelem FOMA PRODUCTION s.r.o se sídlem Hrušovany 3, 43143 Hrušovany u Chomutova identifikační číslo: 28720521 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28665
 • Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby

 

Provozovatel e-shopu www.titanovepanve.com jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 případně v souladu s dalšími právními předpisy. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi.

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou.Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
 • daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let a plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, a za účelem poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii a soudu po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží. 
 • plnění smlouvy, případně jiného závazku na základě souhlasu Účastníka a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o společnost NK HOLDING s.r.o. sídlem Hrušovany 61, PSČ 431 43 IČO 27266249. Provozovatel je správcem Osobních údajů.

 

Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem anebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Po uplynutí lhůt uvedených výše provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za účely dokončení objednávkového procesu a doručení zboží a vyřizování reklamací. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Práva Účastníka související se zpracováváním jsou:

 

 • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům
 •  na opravu poskytnutých Osobních údajů
 • na výmaz poskytnutých Osobních údajů
 • na omezení zpracování Osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

Účastník může svá práva uplatnit žádostí na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci e-shopu. Uplatní li Účastník právo je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti. Provozovatel je oprávněn v případě opakované nedůvodné žádosti účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018