Hledat

Vyberte kategorii

42800_.jpg
obrázek produktu
42800_.jpg_product
obrázek produktu
42800_.jpg_product
obrázek produktu
42800_.jpg_product
obrázek produktu
42800_.jpg_product
obrázek produktu

Vařič vajec MINI GASTROBACK 42800

Je libo vajíčko ? S moderním designovým vařičem na vajíčka Gastroback 42800 z nerezové oceli si uvaříte1-3 vejce současně a díky měřící nádobce s měřítkem poznáte požadovanou tvrdost vejce

Klíčové vlastnosti

Rychle připravte 1 až 3 vajíčka současně
Osvětlený spínač zapnutí / vypnutí
Funkce automatického vypnutí a signální tón
Měřící šálek s měřítkem pro měkké, střední nebo tvrdé vejce
Praktický řezač vajec
Moderní design z nerezové oceli

K TOMUTO PRODUKTU ZÍSKÁTE DÁREK ZDARMA!

Prodejní cena se slevou
Cena s DPH870 Kč
Prodejní cena bez DPH719 Kč
Cena / kg:
Zeptejte se na tento produkt

Tento produkt expedujeme do 24 hodin
Akční cena je platná do vyprodání zásob
Záruka 24 měsíců

expedujeme z našeho skladu v Německu, doručení 4-11 dní

 

DESIGN EIERKOCHER MINI gastroback vařič vajec mini Artikel-Nr.: 42800

 

Popis výrobku:

Model

42800

Napájení:

220 - 240 V Wechselstrom / 50 - 60 Hz / 2 A

Příkon:

max. 350 Watt

Délka přívodního kabelu:

ca. 75 cm

Hmotnost:

ca. 0,54 kg

Rozměry :

ca. 209 mm x 68 mm x 142 mm
(Breite x Tiefe x Höhe)

Objem vhodné pro:

20 ml až 80 ml vody, 1 bis 3 slepičí vejce
nebo jiná vejce podobného rozměru

Moderní design z nerezové oceli

Rychlá příprava 1 až 3 vajec současně

Obzvláště šikovný a prostorově úsporný

Včetně Odměrka s měřítkem pro měkká, střední nebo tvrdá vejce, jakož i praktický kelímek

Osvětlený vypínač

Funkce automatického vypnutí a signální tón

Kabelové převíjení

 

překlad návodu k použití

Vážíme si vaší bezpečnosti. Proto vás žádáme o všechny informace

a před použitím zařízení si pečlivě a úplně přečtěte pokyny dodané se zařízením.

Naučí vás také všechny funkce a vlastnosti vašeho zařízení

znát. Pečlivě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny!

OBSAH

 

ZÍSKEJTE SI VAŠE NOVÉ DESIGNOVÉ VAŘENÍ MINI ..................... 4

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ................................................. .......................... 5

Obecné informace o bezpečnosti .............................................. .......... 5

Opatření při manipulaci s elektřinou .................................... 8

Vysoké teploty - nebezpečí popálení .............................................. 9

TECHNICKÉ SPECIFIKACE ................................................ ............................ 10

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .................................................. ............. 10

SERVIS ............................................. ....................................... 11

POMOC S PROBLÉMY ................................................... ............................ 14

PÉČE A ČIŠTĚNÍ ................................................... ....................... 15

ÚLOŽNÝ PROSTOR ................................................. ............................... 16

POKYNY K LIKVIDACI ................................................. ................... 17

INFORMACE A SERVIS ............................................... ................. 17

ZÁRUKA / ZÁRUKA ................................................... ............... 18

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Se svým novým designem sporáku na vejce mini můžete snadno a až 3 vejce

vařte rychle - bez zbytečné spotřeby energie a vody.

Snaha o provoz a čištění je omezena na minimum.

Takže vejce dostanete i ke svému snídani nekomplikovaným a efektivním způsobem

Cesta: od krémově měkké po tvrdou.

Váš Gastroback GmbH

EIN /AUS                                         TLAČÍTKO ZAPNOUT / VYPNOUT

TEMPERATUR DECKEL                 TEPLUODOLNÉ VÍKO

EIERTRAGER                                  DRŽÁK PRO AŽ 3 VEJCE

HITZWANE                                     TEPELNÁ VANIČKA

EDESTAHL GEHAUSE                    NEREZOVÉ TĚLO ( MÁ NA SVÉ SPODNÍ ČÁSTI PROSTOR PRO NÁVIN KABELU

MESSBECHER                                CEJCHOVANÁ ODMĚRKA

 

 

Přečtěte si prosím všechny informace a pokyny, které jste obdrželi s

Zařízení je dodáváno pečlivě a kompletně pomocí a

uschovejte pokyny na bezpečném místě. Práce provádějte pouze se zařízením, které je popsáno v tomto návodu (zamýšlené použití). Nevhodné

Použití a zejména nesprávné použití může vést k poškození majetku

vážné zranění způsobené nebezpečným elektrickým napětím, vysoké

Teploty a oheň.

Tyto pokyny jsou důležitou součástí zařízení. Dej to

Bez těchto pokynů nepředávejte zařízení třetím stranám. Opravy a technická údržba zařízení nebo napájecího kabelu smí provádět pouze autorizované odborné dílny (viz: „Záruka /

Záruka').

Otázky k zařízení zodpoVÍ: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20,

D-21279 Hollenstedt, telefon: (04165) 22250

OBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

 • Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití a pro použití v domácnosti. Používejte a ukládejte zařízení

ne venku ani ve vlhkých nebo mokrých oblastech. Použití

Nepoužívejte zařízení v lodích nebo jedoucích vozidlech. Používejte pouze součásti, příslušenství a náhradní díly pro zařízení, které pochází

Výrobci jsou za tímto účelem určeni a doporučeni. Poškozené nebo nevhodné součásti a příslušenství mohou být poškozeny

Lámání, tavení, deformace a přehřívání

nebo způsobit nebezpečí elektřiny a poškození majetku a

Způsobit zranění.

 • Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je zástrčka v zásuvce

Zásuvka je zapojena. Ihned po použití zařízení vypněte

VYP (stiskněte tlačítko ZAP / VYP), abyste předešli zbytečným ztrátám energie a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

 • Pravidelně kontrolujte poškození zařízení. V žádném případě

provozujte zařízení, pokud během provozu unikají kapaliny! Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud jsou součásti poškozeny

nebo již nefungují podle očekávání, nebo pokud zařízení

byl vystaven nadměrnému zatížení (příklad: pád, úder, palce)

kapaliny vstoupily do krytu). V případě poruchy vytáhněte

Během provozu okamžitě odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Nikdy nepoužívejte komponenty zařízení pro jiná zařízení nebo pro účely

použití, která nejsou popsána v této brožuře.

 • Pracovní plocha musí být dostatečně velká, snadno přístupná, pevná, rovná,

vodorovné, čisté, suché a odolné vůči vlhkosti a vlhkosti

Buď horko. Rozlité kapaliny okamžitě setřete. Během provozu nikdy neumisťujte pod nebo na zařízení látky, ubrousky nebo jiné předměty, aby nedošlo k úrazu a poškození majetku v důsledku přehřátí, úrazu elektrickým proudem a vysokých teplot.

vyhnout se.

 • Ujistěte se, že zařízení je vždy v dostatečné vzdálenosti od zařízení

Okraj pracovní plochy a další předměty. Nechat

Pro provoz vždy uvolněte alespoň 1 m nad zařízením

nejméně 20 cm na všech stranách zařízení, aby nedošlo k poškození

Vyvarujte se páry a horké vody. Obsluhujte zařízení

ne pod převislými policemi nebo závěsnými lampami nebo v

Blízkost k citlivým objektům (příklad: záclony).

 • Toto zařízení může být narušeno nebo poškozeno osobami (včetně dětí ve věku 8 let a starších)

fyzické nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud je někdo používá pro

pod dohledem jejich osoby odpovědné za bezpečnost a / nebo

Návod k obsluze. Děti se nesmí čistit

být prováděny bez dozoru. Nikdy s sebou nemají děti

zařízení, součásti nebo obalový materiál

nechat! Přístroj vždy uchovávejte na suchém, čistém a nemrznoucím místě, které je pro malé děti nepřístupné.

Nikdy nenechávejte zařízení nebo jeho součásti bez dozoru, pokud

jsou přístupné malým dětem.

 • Zařízení je elektricky zahříváno. Nikdy neumisťujte zařízení ani jeho součásti do silných zdrojů tepla ani do jejich blízkosti a za horka

Přineste povrchy (příklad: topení, sporák, oheň). vyhýbat se vystavení přímému slunečnímu světlu. Kontaktujte

Nikdy na zařízení nepoužívejte sílu.

 • Pro provoz naplňte čistou pitnou vodu pouze do topného žlabu. K odstraňování vodního kamene používejte pouze jednoduchý domácí ocet. Vyplnit

žádné další tekutiny nebo potraviny, které zabraňují zranění

a zabránit poškození ohněm, elektřinou a vysokými teplotami. Nikdy nenaplňujte více než 80 mililitrů (horní linie na odměrce). Jinak se může během provozu vařit

Netěsná voda.

 • Zařízení je velmi lehké. Po stisknutí tlačítka ZAP / VYP vždy držte zařízení na spodní straně krytu tak, aby zařízení bylo součástí

nepřevrátí se. Vždy nejprve vypněte zařízení (tlačítko ON / OFF)

stiskněte), vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte ji

Před použitím zařízení vychladněte na pokojovou teplotu

pohybovat nebo čistit a nepoužíváte-li zařízení.

Nikdy nepoužívejte k práci s tvrdými nebo ostrými předměty

Použijte zařízení (příklad: nůž, škrabka).

 • Pokud se tekutina vysypala přes nebo do krytu nebo přes vnější stranu krytu nebo se shromáždila pod zařízením, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Otřete

Přetékající tekutiny vždy vypouštíte okamžitě. V případě pochybností zkontrolujte těsnost topného žlabu, než zařízení opět vložíte

Proveďte operaci (viz: „Nápověda k problémům“).

 • Na zařízení ani do něj neumisťujte žádné těžké, těžké předměty

nebo jeho součásti a příslušenství. Dávejte pozor, abyste se nezranili na šálku vajec ve spodní části odměrky.

 • Nikdy nečistěte zařízení a jeho součásti a příslušenství čisticími prostředky nebo tvrdými abrazivními prostředky (příklad: čistič na nádobí).

K čištění nikdy nepoužívejte drsné čisticí prostředky (příklad: bělidlo)

použití. Nikdy nečistěte kryt nebo napájecí kabel v myčce na nádobí!

 • Topnou pánev v případě potřeby odvápněte. Příliš mnoho vápna ve vyhřívací vaně vede ke zvýšené spotřebě energie a může být v extrémních případech

poškození zařízení (viz: „Péče a čištění“)

 

OPATŘENÍ

Přístroj je elektricky zahříván a smí být připojen pouze k uzemněné zásuvce se správnými jmenovitými hodnotami (220/240 V AC, 50/60 Hz, 2 A). Umístěte zařízení do

zavřete vhodnou zásuvku a zavřete zásuvku

Zařízení přímo tam.

 • Zásuvka by měla být chráněna proudovým chráničem (RCCB), jehož vypínací proud by neměl překročit 30 mA. V případě pochybností kontaktujte svého elektrikáře.
 • Napájecí zdroje v zahraničí nemusí splňovat výše uvedené požadavky. Protože někdy existují různé standardy pro napájení v zahraničí, nemůžeme zařízení používat pro všechny

navrhněte a otestujte možné zdroje napájení. Pokud to uděláte

Pokud chcete zařízení provozovat v zahraničí, ujistěte se, že

za prvé, tam je možný bezpečný provoz.

 • Nepoužívejte pro zařízení časovače, dálkové ovladače, prodlužovací kabely ani stolní zásuvky. Použitá zásuvka musí zůstat vždy volně přístupná, abyste mohli zařízení v případě potřeby použít

okamžitě se odpojte od poruchy nebo nebezpečí

umět.

 • S napájecím kabelem zacházejte vždy opatrně. Napájecí kabel udržujte mimo horké povrchy, ostré hrany a pohybující se

Podíl. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj pracovní plochy. Ujistěte se, že zařízení nikdo nepoužívá

Napájecí kabel se může stáhnout dolů. Nikdy netahejte za napájecí kabel nebo

roztrhněte nebo zauzlete, rozdrťte nebo uzlete napájecí kabel. Uchopit

Při odpojení síťové zástrčky na krytu napájecí zástrčky

vytáhněte zásuvku. Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku nebo zařízení

mokré ruce, když je zařízení připojeno k napájení

připojeno.

 • Nikdy nedávejte pouzdro nebo napájecí kabel do vody nebo jiného

Ponořte na ně kapaliny nebo na ně nalévejte tekutiny, abyste předešli nebezpečí elektřiny. Li

součásti zařízení během provozu unikají a / nebo

voda se shromažďuje pod zařízením nebo nad zařízením nebo tím

Síťový kabel běží, poté okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Postupujte podle pokynů v kapitole „Pomoc s problémy“.

VYSOKÉ TEPLOTY - RIZIKO POPÁLENÍ

VAROVÁNÍ! Designový vařič vajec Mini je vybaven elektrickými topnými články a ohřívá pitnou vodu pro vaření za účelem vaření vajec.

Při nesprávném zacházení může proto zařízení způsobit vážné opaření a popálení.

 • Během provozu zařízení nikdy nehýbejte ani jej nevyklopujte.

Předtím vždy nechte zařízení vychladnout na pokojovou teplotu

zařízení, přemístěte jej, vyčistěte nebo odložte k uložení.

 • I když je víko zavřené, během provozu unikne

o několik minut později horká pára parními otvory. Nikdy si obličej během provozu a když je zařízení horké

nebo držte další části těla nad nebo přímo vedle zařízení

Vyvarujte se opaření parou. Věnujte zvláštní pozornost

horká pára a kondenzace při sejmutí víka

a když sundáte nosič vajec z topné pánve.

 • Vnější strany horních částí zařízení a obsah mohou také

být velmi horký během provozu a po nějakou dobu poté. Dotýkejte se zásobníku na vejce a víka na držadle, pouze pokud je zařízení v provozu

je horký. Nádobu na vejce a / nebo víko nikdy po použití nepokládejte na povrchy citlivé na teplo nebo vlhkost.

Během provozu mějte víko vždy zavřené

Vyvarujte se opaření a řádné funkce zařízení

umožnit.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

VAROVÁNÍ: Nikdy se zařízeními ani jejími součástmi neměňte malé děti

Nechte zařízení nebo obalový materiál hrát! Vždy to vytáhněte jako první

Před použitím zásuvky vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout

Vyčistěte zařízení a nepoužíváte-li jej. Nikdy případ nebo

Umístěte nebo ponořte napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani abraziva, aby nedošlo k poškození povrchů. Nikdy nečistěte kryt ani napájecí kabel v myčce na nádobí.

 1. Opatrně vyjměte zařízení a všechny součásti z obalu. Ujistěte se, že všechny komponenty jsou přítomny a nepoškozené (viz:

"Poznejte svůj nový designový sporák na vejce mini". Nezapomeňte z obalu odstranit všechny obaly, propagační materiály a nálepky

Přístroj. NEODSTRAŇUJTE typový štítek.

 1. Vyčistěte zařízení před prvním použitím a po každém dlouhém použití

Skladování (viz: „Péče a čištění“).

VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, že zařízení a jeho všechny

Komponenty a příslušenství jsou pro malé děti nepřístupné. Zařízení se stává elektrickým

vyhřívaný. Nikdy se nepokoušejte ohřívat vanu pomocí jiných zdrojů tepla. Naplňte vždy topnou vanu čistou pitnou vodou. Doplňte do provozu

žádné jiné tekutiny nebo nápoje ani žádné potraviny v EU

Vyhřívací podnos, který zabraňuje zranění a poškození přehřátím, ohněm, elektřinou

a vyhnout se vysokým teplotám. Vždy vytáhněte nejprve zástrčku ze zásuvky

- zásuvku a před čištěním nechte zařízení vychladnout a -

když ji přestanete používat. Pokud nechcete zařízení používat, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Pokud během provozu vytéká voda, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (viz: „Pomoc s problémy“). Nikdy nepoužívejte násilí

 1. Se zařízením nepoužívejte žádné tvrdé nebo ostré předměty.

Zařízení umístěte pouze na pevný, vodorovný, vodorovný a suchý povrch

Pracovní plocha. Nikdy nepokládejte zařízení na hranu za účelem provozu

Pracovní plocha nebo na nakloněných plochách. Nepoužívejte zařízení na a

Kovový povrch, v podnose nebo ve vaně. Pokud by mohla vytéct voda

to vede ke zvýšenému riziku elektřiny.

Zapněte zařízení až poté, co jste použili správné množství vody

(20-80 mililitrů, stupnice zdola nahoru na odměrce).

Nikdy nepřeplňujte topnou pánev. Jinak by to mohlo být během provozu

vytékající vroucí voda.

 1. Umístěte zařízení na vhodný pracovní povrch poblíž vhodné zásuvky. Sejměte víko a nosič vajec.
 2. Pomocí odměrky změřte požadované množství vody.

Poznámka:

Výsledek určuje množství vody. Na odměrce jsou stupnice

pro měkká, střední a tvrdá vejce, jakož i pro vejce 1, 2 a 3. Vyplňte

Odměrka v závislosti na počtu vajec a požadovaném výsledku do

vhodné měřítko s vodou.

 1. Poté naplňte vodu do topné vany. Nasaďte nosič vajec

topná vana.

 1. Připravte vejce. Chcete-li to provést, píchněte vzduchovou komoru do vajíček (na tlustším koneci) s vejcem ve spodní části odměrky.

Poznámka:

Vejce mají vzduchovou komoru na obvykle poněkud tlustším konci. Ve standardním balení je tato stránka nahoře. Je důležité propíchnout vzduchovou komoru, jinak může protein unikat a silně pěnit. Pokud máte vejce

není-li propíchnut, vzduch uvnitř vajec může při vaření prasknout skořápku.

 1. Vejce vložte do nosiče vajec a propíchnutou stranou nahoru

nasaďte víko na zařízení. Poté zasuňte zástrčku do zásuvky

Zásuvka.

DŮLEŽITÉ: Vždy nasaďte víko na zařízení nejprve a zapněte nejprve

pak zařízení. Bez víka nemůže zařízení správně fungovat.

VAROVÁNÍ: Vařící horká pára vychází z parních otvorů ve víku

což může vést k těžkým popáleninám. Nedržte žádné části těla nebo

Předměty nad parními otvory. Nikdy nepoužívejte zařízení během provozu

přestěhovat se. Jinak by mohla vytékat vroucí voda. Při odstraňování víka a podnosu na vejce a při vyjímání vajec vždy dávejte pozor,

že horká pára může unikat a kondenzace může kapat dolů. Dotek

po uvaření držte vejce a víko pouze na držadlech.

 1. Držte pouzdro na spodní straně a stiskněte tlačítko ON / OFF.

Tlačítko se rozsvítí červeně a zazní signální tón. Zařízení se okamžitě spustí

teplo. Počkejte, až spotřebič dokončí vaření a stiskem a

Řada pípnutí naznačuje, že vejce jsou připravena k vaření. Osvětlení

tlačítko ON / OFF se rozsvítí modře a zařízení se přepne, aby udržovalo teplý režim.

Přibližně po 30 minutách se zařízení úplně vypne a tlačítko ON / OFF

ztmavne.

Poznámka:

Vejce se po vaření asi 30 minut udržují v teple. Přestaň

Nepoužívejte zařízení s funkcí udržování tepla zbytečně, abyste předešli zbytečné spotřebě energie. Během provozu můžete kdykoli provádět jakoukoli operaci

Vypnout. Jednoduše stiskněte tlačítko ON / OFF.

 

VAROVÁNÍ: Horní část zařízení může být horká! Stačí se dotknout
spodní část krytu.
7. Podržte pouzdro na spodní straně a stisknutím tlačítka ON / OFF uvolněte
Vypněte zařízení (tlačítko ON / OFF zhasne). Odpojte napájecí kabel
ze zásuvky.

 1. Uchopte držák a víko za držadla. Dávej pozor na

horkou kondenzovanou vodou a párou a poté vejce zvedněte ze zařízení spolu s podnosem a víkem.

Poznámka:

V důsledku zbytkového tepla po vaření se vejce vaří o něco dále a jsou pevnější. To platí zejména v případě, že necháte zařízení pracovat s funkcí udržování teploty. Pokud chcete měkká vejce, měli byste

Vejce vyjměte ze zařízení okamžitě po signálu a několik sekund v jednom

Chlazte misku studenou vodou nebo pod tekoucí vodou.

 1. Pro zachování konzistence vajec byste měli vejce umýt studenou vodou

odradit. Nejlepší je odstranit víko z nosiče vajec, aby se uhasilo, ale ponechte vejce v nosiči vajec. Takže se vyhnete těm horkým

Dotýkejte se rukama rukama.

VAROVÁNÍ: Zařízení může být po provozu stále velmi horké. Nechat

Před čištěním nebo odložením zařízení vždy vychladněte.

 1. Po použití zařízení očistěte, abyste odstranili tvrdohlavý vodní kámen

Vyhněte se (viz: „Péče a čištění“).

POMOC S PROBLÉMY

Pokud se při práci s designovým sporákem na vejce mini vyskytnou nějaké problémy, pak

zde najdete řešení.

Problém – Příčina - Řešení problému

Tlačítko ON / OFF zůstává tmavé. Když uslyšíte, nezazní žádné pípnutí

Tlačítko ON / OFF

tlačit.

Zařízení má

bez síly.

Je síťová zástrčka ve vhodné zásuvce Schuko s konektorem

správné nominální hodnoty? Zkontrolujte připojení

Svítí, zda má zásuvka elektřinu.

Vážný

Vyskytl se problém.

Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Prosím, obraťte se na

Gastroback, tel. 04165 / 2225-0 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Voda se shromažďuje

sami pod

Bydlení a /

nebo běží na

Venku

Bydlení dolů.

Máš moc

Plněné vodou.

Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vysušte to

Před dalším použitím kryt opatrně vyjměte. Nikdy se nenaplňujte

více než 80 mililitrů (horní odměrka odměrky).

Máte s

Naplnění

Zařízení voda

rozlité.

Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vysušte to

Před dalším použitím kryt opatrně vyjměte. Dávejte pozor na

Ujistěte se, že voda nestříká ven nebo na okraj

Topná pánev běží dolů.

Obal a / nebo

Jsou vejce nosiči

není správné

Nainstalován.

Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vysušte to

před opětovným použitím skříně. Dávej si pozor

Pro provoz vždy sestavte zařízení správně a úplně. Víko, nosič vajec a kryt zařízení musí být

tvoří rovnou, uzavřenou plochu všude kolem.

mají

Víko nebo podnos na vejce ze zařízení

sestřelen. Může

kondenzace

kapat dolů.

Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vysušte to

před opětovným použitím skříně. Nechat

Během provozu zařízení vždy zavřete víko.

Topná pánev je

možná uniká.

Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a usušte

Pouzdro pečlivě. Pak zkontrolujte topnou pánev

Těsnost (ponechejte naplněnou přes noc). Nikdy zařízení

použijte, pokud topná vana vytéká!

Voda v

topná pánev

pěny na

Kuchařka.

Protein dojel.

Pokud jedno z vajíček praskne nebo propíchnete nesprávný konec vajíčka, může vaječné bílé při vaření unikat a pěnit.

Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Zásuvka. Vyprázdněte zařízení a vyčistěte jej.

Používejte nepoškozená vejce a buďte opatrní pouze pro propíchnutí vzduchové komory ve vejcích.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení (stiskněte tlačítko ON / OFF),

vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout,

před čištěním zařízení a pokud jej nepoužíváte. Dávej si pozor

vždy se ujistěte, že všechny části zařízení jsou nepřístupné pro malé děti.

NIKDY nedovolte, aby tekutiny protékaly skrz nebo do pouzdra nebo napájecího kabelu, ani neponořujte nebo neponořujte pouzdro nebo napájecí kabel do tekutin.

NIKDY nečistěte kryt nebo napájecí kabel v myčce na nádobí!

Nikdy agresivní chemikálie (příklad: bělidlo, rozpouštědla), abraziva nebo

K čištění zařízení nebo součástí používejte abrazivní čisticí prostředky (příklad: čistič na nádobí), aby nedošlo k poškození povrchů. Použijte pro čištění

nikdy ostré nebo tvrdé předměty (např. nože,

Škrabka). Nikdy nepoužívejte násilí!

V závislosti na použití se vnitřek topného žlabu překrývá

nějaký čas s šedou až pískovou vrstvou vápna. Na zařízení vždy

Chcete-li jej udržet připravený k provozu a zabránit poškození zařízení, měli byste topnou vanu včas odvápnit (viz: „Odvápnění topné vany“).

Vyčistěte zařízení

 1. Před přemístěním nebo čištěním zařízení odpojte napájecí kabel a nechte zařízení vychladnout.
 2. Otřete topnou vanu měkkým navlhčeným hadříkem. Li

Vznikly usazeniny vodního kamene, které nelze tímto způsobem odstranit

potom odvápněte topnou pánev (viz níže). Otřete vnější část pouzdra a napájecí kabel měkkým navlhčeným hadříkem,

odstranit všechny skvrny a skvrny od vody.

 1. Opláchněte podnos a víko v teplém mycím roztoku.

 Tyto komponenty můžete také umýt v myčce na nádobí.

Za tímto účelem umístěte díly do horního koše a vyberte nízkou teplotu.

POZOR: Ve spodní části odměrky je špičatá jehla

vajíčka. Při čištění buďte opatrní, abyste se jehlou nepoškodili.

 1. Vysušte všechny části (včetně odměrky), abyste zabránili tvorbě vodního kamene. Nechte díly sušit na vzduchu dalších 30 minut,

kde jsou mimo dosah malých dětí

odvápnění

POPIS TEPELNÉHO TUBU

Bez ohledu na tvrdost vody v pitné vodě zůstává var po varu

Vejce vždy vložte do topné pánve nějaké vápno. Toto vápno pochází z velkého

Část z skořápek. Pokud je topení pokryto bílou nebo pískovou barvou

Vápenná váha se zakryla, pro udržení výkonu zařízení musí být vápno odstraněno.

DŮLEŽITÉ: Jako odvápňovací prostředek používejte pouze jednoduchý domácí ocet. Nevhodný odvápňovací prostředek by mohl poškodit nepřilnavý povlak.

 1. Naplňte asi 80 ml octa (horní odměrka v odměrce)

Zahřejte koryto a nechte zařízení se zavřeným víkem alespoň 1

Postavte se na hodinu.

 1. Potom nalijte ocet a jednu z nich otřete topnou vanu

vlhký hadřík.

 1. Pokud je v topné pánvi stále vápno, opakujte celý proces

je k dispozici.

 1. Ujistěte se, že zařízení již necítí ocet. mělo by to

v takovém případě znovu vytřete topný žlab. použití

hadřík navlhčený čistou vodou z vodovodu.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte malým dětem hrát si se zařízením nebo jeho součástmi. Pokud nechcete zařízení používat delší dobu, táhněte

síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.

Před uskladněním zařízení vyčistěte (viz: „Péče a čištění“).

Nikdy jej nepřemísťujte za napájecí kabel. Léčit

Napájecí kabel se zvláštní péčí. Napájecí kabel nikdy nezlomte, nedrťte ani nestlačte

uzel. Nikdy za napájecí kabel netahejte ani jej neroztrhejte. Pro delší skladování

můžete zapojit napájecí kabel do navíječe kabelů v základně základny.

Nepokládejte na zařízení ani do něj těžké předměty

Komponenty. Nikdy nepoužívejte komponenty a příslušenství zařízení pro ostatní

Zařízení nebo pro jiné účely, než které jsou popsány v této brožuře.

Skladujte zařízení a všechny součásti na suchém, čistém a nemrznoucím místě, kde jsou součásti chráněny před přímým slunečním zářením a jsou nepřístupné pro malé děti. Umístěte zařízení zcela pro uložení

sestavené na čistém pevném povrchu, ze kterého nespadne

umět. Odměrku můžete umístit na odkládací plochu pro vejce.

POKYNY K LIKVIDACI

Zařízení a obal musí vyhovovat místním předpisům

zlikvidujte pro likvidaci elektronického odpadu a obalového materiálu.

V případě potřeby požádejte místní společnost zabývající se likvidací odpadu.

Nevhazujte elektrická zařízení do domácího odpadu, používejte sběrná místa

Místní komunita. Zeptejte se místní správy na umístění sběrných míst. Pokud jsou elektrická zařízení likvidována nekontrolovaně,

Spalování odpadu nebo povětrnostní nebezpečné látky ve vzduchu a v podzemních vodách

a dostat se do potravního řetězce a roky otrávit flóru a faunu

vůle. Pokud vyměníte zařízení za nové, je prodejce legální

povinen vzít starý k likvidaci alespoň bezplatně.

INFORMACE A SLUŽBY

Další informace jsou k dispozici na internetu na adrese www.gastroback.de.

Pokud máte nějaké problémy, dotazy nebo žádosti, kontaktujte:

GASTROBACK zákaznický servis, Tel .: 04165 / 2225-0

nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prodávajícího

uložte si tyto informace, nebo vytiskněte

Proč nakoupit právě na Titanovepanve.com


 • Kvalitní pánve a nádobí
 • Profesionální přístup
 • Zboží SKLADEM je opravdu skladem
 • 100% záruka na všechny produkty
 • Zasíláme i na Slovensko
 • Jsme distributorem roku v kategorii německé titanové nádobí a pánve

V kategorii "Gastroback" prohlížíte Vařič vajec MINI GASTROBACK 42800